Kijan ou ka fè pèman

Pou le moman Papsoo sèlman ka pran kat kredi ak kat debi ou. Nenpòt moun ki gen yon kat ki se Mastercard oswa Visa.

Si ou vle peye ak lajan ou ka al nan Papsoo Lokal* ki prew la.

Wap fè kòmand la avan sou sit papsoo.ht a epi ou pran nimewo kòmand ou a pou al peye nan Papsoo Lokal ki pi prew la. Pa bliye pou klike sou Papsoo Lokal antanke pèman lè ou ap fè kòmand ou a.

* Se pa tout ajan Papsoo Lokal ki asepte pèman pou kòmand ki fèt sou papsoo.ht.